OptiesBeleggen

De doelstelling van mijn tweede beleggings-systeem Optiesbeleggen LT

is om (net als bij Optiesbeleggen KT) minimaal 1 % rendement per maand

oftewel minimaal 12 % rendement per jaar te maken!

Systeem-kenmerken:
- het benodigd kapitaal bedraagt € 10.000,=
- mijn beleggingshorizon is een termijn van 3 tot 9 maanden


Dit tweede beleggings-systeem is te volgen via mijn SMS-service.

De SMS-service houdt in dat er, binnen 5 minuten nadat ik een transactie
heb gedaan, een SMS wordt gestuurd met daarin de exacte details van de transactie.

Het is mogelijk je aan te melden voor deze SMS-service,
er wordt een vergoeding van € 25,= per maand gevraagd, zie:

https://www.tradersvergelijken.nl/optiesbeleggen-lt/


Als je vragen of opmerkingen hebt over dit tweede systeem of als je dit

tweede systeem wil volgen d.m.v. de SMS-service, stuur dan een bericht naar:

aanmelden@optiesbeleggen.nl