OptiesBeleggen

De doelstelling van mijn tweede beleggings-systeem Optiesbeleggen LT

is om (net als bij Optiesbeleggen KT) minimaal 1 % rendement per maand

oftewel minimaal 12 % rendement per jaar te maken!

Systeem-kenmerken:
- het benodigd kapitaal bedraagt € 14.000,=
- de beleggingshorizon is een termijn van 3 tot 9 maanden en zonodig langer,

afhankelijk van de beursomstandigheden.

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit tweede systeem of als je Optiesbeleggen LT wil volgen,

stuur dan een bericht naar:

aanmelden@optiesbeleggen.nl